20 dec. 2011

Het Conservatorium Hotel opent haar deuren (Rijkspostspaarbank)

Het regent de laatste jaren aan nieuwe hotels in oude gebouwen. Naast het Collegehotel, het Scheepvaarthuis en het Burgerziekenhuis heeft ook het voormalige gebouw van het conservatorium aan de van Baerlestraat een nieuw leven gekregen als hotel. Het Conservatorium Hotel opent vandaag haar deuren voor een select groepje gasten als testcase, na een verbouwing die drie jaar heeft geduurd. Om de nieuwe functie te herbergen, zijn een aantal aanpassingen gemaakt, zoals de toevoeging van drie ondergrondse verdiepingen, maar het bovengrondse deel is juist zo veel mogelijk in oude staat hersteld. Het is inmiddels het tweede nieuwe leven van het gebouw, dat is neergezet in 1901 als Rijkspostspaarbank.

De Rijkspostspaarbank was een in 1881 opgerichte overheidsinstelling met als doel om vooral de armere bevolking aan te zetten tot sparen. Het was een uiterst succesvolle onderneming en is uiteindelijk in de jaren ´80 samen met de Postgiro opgegaan in de Postbank.

In 1985 heeft het Sweelinck Conservatorium het gebouw overgenomen. Het gebouw heeft toen vanwege deze nieuwe functie allerlei geluidsisolerende aanpassingen meegekregen. Deze zijn inmiddels allen weer verwijderd.

Het gebouw is ontworpen door Daniël Knuttel, die toen één van de Rijksbouwmeesters was. Knuttel was verantwoordelijk voor landsgebouwen tweede district, hetgeen inhield dat hij in Den Haag de rijksgebouwen voor zijn rekening nam, maar hij kreeg de opdracht ook de opdracht voor het hoofdkantoor van de nieuw opgerichte dienst. Het neo renaissance gebouw is opgebouwd uit baksteen met natuurstenen elementen en experimentele betonnen vloeren.

Het vijfsterren hotel telt nu 129 kamers, verdeeld over 8 verdiepingen. Ook zijn er functies in geplaatst, zoals men dat van een dergelijk hotel kan verwachten, zoals vergaderruimtes, een restaurant, een zwembad en een fitnessruimte.

Bronnen:

- Metro
- Het Parool
- Rijkspostspaarbank op Wikipedia
- Daniël Knuttel op Wikipedia

Foto: SPQA Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten