30 nov. 2011

Mogelijkheid tot uitbreiding UvA zonder ingrijpende sloop

Nadat verschillende monumenten organisaties bezwaar hadden gemaakt inzake de plannen van de Universiteit van Amsterdam om enkele panden op het Binnengasthuisterrein te slopen voor een nieuwe bibliotheek, heeft de Universiteit drie onafhankelijke deskundigen gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrend de nieuwbouw en de oude panden. Deze week zijn de drie rapporten openbaar gemaakt. Conclusie: Het is goed mogelijk om een moderne bibliotheek te maken in het campusgebied zonder al te ingrijpende sloop. De UvA beredeneert wel dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Zij is van mening dat een bibliotheek in de huidige universiteitsleven vooral de functie heeft van ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek dient in het hart van de campus te liggen en daarom wees het ook de eerder voorgestelde verhuizing naar het Fortisgebouw aan het Rokin af.

De organisaties van Erfgoedvereniging Heemschut en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben in een rechtzaak succesvol de vergunning tot sloop vernietigd gekregen. Nu komen de oude plannen in ieder geval op de tocht te staan en wordt er gekeken naar alternatieven. Ook blijkt dat de Unesco op zijn zachtst gezegd niet blij was met de sloop van de historische panden.

De rapporten stellen de mogelijkheid om te verbouwen waarbij de cultuurhistorische balans “circa 87% restauratie en renovatie en 13% sloop “ is. Volgens het rapport van deskundige Ir. R. Toornend kan deze verbouwing met een meerprijs van €7 miljoen euro. Op een totaalplaatje van ongeveer €200 miljoen is dit het overwegen waard.

Het Binnengasthuisterrein is een complex van meerdere panden en is het terrein waar tot 1981 het AMC ziekenhuis stond. Het gebied was al in de middeleeuwen de plaats waar zieken, voornamelijk armen, soldaten, matrozen en reizigers werden verpleegt. In eerste instantie was het gasthuis een nonnenklooster, dat na de alteratie door de stad werd geconfisceerd en tot stedelijke liefdadigheidsinstelling werd omgevormd. In de loop der eeuwen is er het een en ander veranderd, van de oude oorspronkelijke bebouwing is niets meer over, maar de functie bleef behouden. De huidige bebouwing stamt uit de periode 1870-1915, zoals het administratieve gebouw van Joan van der Meij uit 1913.

Lees ook het persbericht van de UvA.

Afbeelding: Het Parool

Geen opmerkingen:

Een reactie posten