1 dec. 2011

Boek: Berlage en Nederlands-Indië

In het onlangs verschenen boek Berlage en Nederlands-Indië. ‘Een innerlijke drang naar het schoonen land’, beschrijft Herman van Bergeijk de reis van de architect Berlage naar Nederlands-Indië die hij maakte in 1923.

Enkele jaren eerder had hij ontwerpen gemaakt voor twee gebouwen maar hij was nog niet in de mogelijkheid geweest ze te kunnen aanschouwen. De reis kon hij betalen doordat hij lezingen gaf voor architectenclubs en kunstverenigingen. Daarnaast schreef hij voor de overheid een rapport over de restauratie van enkele tempels en tempelcomplexen en gaf hij advies over een uitbreidingsplan voor Batavia. Tijdens zijn reis hield Berlage ook een reisverslag bij waarvan vijf reisbrieven werden gepubliceerd in de krant Het Vaderland. Enkele jaren later, in 1931, werd zijn gehele reisverslag uitgegeven onder de titel Mijn Indische Reis. Gedachten over cultuur en kunst. Van Bergeijk heeft dit reisverslag gebruikt als uitgangspunt van zijn boek. Niet alleen geeft dit boek een mooie beschrijving van de reis van Berlage maar laat het ons ook kennismaken met zijn opvattingen over monumentenzorg en architectuur. Zo was hij er een groot voorstander van om de architectuurstijl aan te passen aan de cultuur en de omgeving. In het boek zijn ook veel schetsen, foto’s en afbeeldingen te vinden. Dit boek geeft een nieuwe blik op de al vaak beschreven Berlage.

Voor meer informatie over het boek zie de website van de uitgeverij: 010.nl

Afbeelding: 010.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten