16 sep. 2013

Sweets. Tot 21 september in het ARCAM.

Wie nog niet naar het ARCAM is geweest naar de tentoonstelling 'Sweets' moet dit zeker nog in zijn agenda zetten de komende week. 'Sweets' geeft een overzicht van alle brugwachtershuisjes in Amsterdam. Het eerste huisje dateert uit 1673, het laatste uit 2009. De tentoonstelling is een combinatie van architectonische vernuftigheid en cultuurhistorische diepgang. De tentoonstelling is ontworpen door het architectenbureau space&matter. Toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Wanneer je de het markante gebouwtje van ARCAM betreedt is het eerste wat je opvalt de zee aan witte maquettes. Elk brugwachtershuisje is tot in het detail nagemaakt. Elk huisje is onder een kleurcode geschaard die aangeeft uit welke tijdsperiode het huisje komt. Het grote tekstbord bij de ingang legt de bezoeker uit dat de brugwachtershuisjes op het punt staan hun oorspronkelijke functie te verliezen en dat het daarom tijd wordt dat er nagedacht over de toekomst van deze huisjes. Het is de enige tekst op deze verdieping. Wel wordt er een publicatie verkocht met heldere informatie over elk huisje, en zelfs een plattegrond van Amsterdam die je uitnodigt om een wandeling te maken langs alle brugwachtershuisjes van Amsterdam. Het is een mooi gezicht, al die huisjes, met daarachter nog meer Amsterdamse architectonische hoogstandjes, maar dat heeft meer met de plek van het ARCAM te maken dan met de tentoonstelling zelf.

Degene die de trap afdaalt naar de verdieping eronder, gaat letterlijk mee de diepte in. Waar de verdieping erboven slechts een historisch overzicht geeft, wil de tentoonstelling op deze vloer net wat verder gaan. Op deze verdieping zijn de afgelopen maanden workshops gehouden voor studenten van over de hele wereld, die zich mochten opgeven om na te denken over de herbestemming van de brugwachtershuisjes.
Dit wordt gedaan vanuit verschillende perspectieven op herbestemming, die professionals door de jaren heen hebben gehad. Deze perspectieven worden onderverdeeld in persoonlijkheden, van "de materialist" tot "de rebel". Hierdoor wordt de student gestimuleerd om elke keer op een andere manier naar het huisje te kijken. Ook het passerende publiek wordt uitgenodigd zijn of haar idee te stoppen in de ideeënbus. De beste ontwerpen en ideeën worden dan weer gehangen aan de ideeënwand. Verder is er daar de "wolk" die transformatie in de breedste zin van het woord aan de bezoekers toont, en ook weer als inspiratiebron dient voor de studenten. Ook kan iedereen in het archief kijken om zoveel mogelijk informatie op te zoeken over de huisjes.

Slechts één opmerking: de titel van de tentoonstelling werkt enigszins misleidend.
Wanneer men alleen de bovenste verdieping zou bekijken zou men denken dat de herbestemming al vast staat en de brugwachtershuisjes allemaal worden omgevormd tot hotelsuites. De ruimte eronder laat zien dat dit nog helemaal niet zeker is dat de deur nog wijd open staat voor iedereen om mee te denken aan nieuwe plannen. Daarom is dit een goede cultuurhistorische tentoonstelling waarbij de makers het niet bij het verleden gelaten hebben maar juist hebben gedurfd er een interactieve tentoonstelling van te maken waarbij de participatie van het publiek heel belangrijk is voor de uiteindelijke vorm en inhoud van het onderwerp.

Door: Mees
Foto's: Auteur


Op 11 september vindt er een lezing plaats waarbij het idee om de brugwachtershuisjes tot hotelsuites om te vormen wordt toegelicht.http://www.arcam.nl/lezingen/programma_nl.html
Op 20 september vindt er een debat plaats over de toekomst van de brugwachtershuisjes en is ook de finnissage.http://www.arcam.nl/discussies/programma_nl.html

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door: ARCAM, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, SMS Reaal Fonds, Canal Company, Stadsarchief Gemeente Amsterdam, space&matter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten