13 mrt. 2012

Molen de Otter blijft in Amsterdam

Al jaren is er grote onenigheid over de zeventiende eeuwse houtzaagmolen de Otter aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam. Door te weinig wind kan de molen niet vaak genoeg draaien om het in goede staat te houden en is de molen zeer vervallen geraakt. Er gingen stemmen op om de molen te verplaatsen naar Uitgeest maar na veel tegenstand en meerdere rechtzaken heeft stadsdeel West besloten dat de Otter moet blijven.

De Otter werd gebouwd in 1631 en is de oudste nog bestaande paltrokmolen in Nederland. Het is de enige overgebleven molen van een grote groep molens die buiten de Singel aan de westkant van Amsterdam werden gebouwd. Pas vanaf 1900 werd er in het gebied om de molen de Frederik-Hendrikbuurt aangelegd. Langzaamaan verdwenen de andere molens en ook de Otter werd niet meer gebruikt sinds de houthandel in 1921 over was gestapt naar een elektrische houtzaag-installatie.

In 1996 werd de molen op kosten van het stadsdeel Westerpark gerestaureerd en kwam er een vrijwillige molenaar om de molen draaiende te houden. Door de hoge nieuwe bebouwing rondom de molen, waardoor er te weinig wind was, werd het volgens de molenaar onmogelijk om de molen nog goed en vaak genoeg te kunnen laten draaien. Er werden plannen gemaakt om de Otter te verplaatsen naar Uitgeest. Het stadsdeel wilde daar echter niet aan meewerken en de molenaar diende zijn ontslag in. Sindsdien staat de molen stil.

In 2009 en 2010 werd er opnieuw een windonderzoek uitgevoerd waar uit bleek dat er wel genoeg wind zou zijn om de molen te kunnen laten draaien. Na verschillende rechtszaken had het stadsdeel echter een vergunning verleend voor het verplaatsen van de Otter naar Uitgeest. Dit zorgde ervoor dat de bewoners in actie kwamen om de molen alsnog te behouden. De Raad van State deed in november 2011 echter de uitspraak dat de vergunning voor het verplaatsen van de Otter niet verleend had mogen worden en dat de vergunning opnieuw moest worden aangevraagd. Vorige week donderdag heeft stadsdeel West besloten deze vergunning niet te verlenen en dus blijft de Otter op zijn plek aan de Kostverlorenvaart.
Hopelijk komt er hiermee een einde aan al het gesteggel en zou het mooi zijn als de Otter weer in gebruik genomen zou kunnen worden!

Informatie:
De Otter moet blijven
Parool

Foto:
Wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten