17 nov. 2011

De Vijzelgracht in de 17e eeuw

De Vijzelgracht is vanwege de bouw van de Noord-Zuidlijn en de aldaar verzakkende Wevershuizen veel in het nieuws. Hoewel de bouw vordert, is de overlast er niet gering.

De gracht stamt uit de 17e eeuw en maakt onderdeel uit van de stadsuitbreidingen van Amsterdam. In de jaren '20 vondt een verbreding van de gehele Vijzelstraat plaats. De vernieuwde Vijzelstraat werd één van de belangrijkste routes richting de binnenstad, maar de gracht in het verlengde kon het verkeer niet aan. Sinds 1933 is de gracht gedempt om beter aan te sluiten bij de straat.

Op Isgeschiedenis een interessant artikel waar wordt ingegaan op de voorgeschiedenis van de gracht en die van de Wevershuisjes. Het artikel is hier te lezen.

Meer informatie over de Vijzelgracht en haar monumenten is te vinden op de wikipedia pagina.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten